Opublikowano

Kotły Immergas jednofunkcyjne

Kalkulując zakup pieca dwufunkcyjnego do rezydencji należy, prócz dobranie odpowiedniej mocy grzewczej urządzenia trzeba zastanowić się nad rozmiarem i rodzajem bufora ciepłej wody użytkowej. Komplet taki dokona dwie funkcje dostarczy ciepło i ciepłą wodę użytkową.
Przy dopasowaniu mocy kotła należy dołożyć zapas ok 25% mocy na nagrzanie zbiornika na wodę.
objętość zasobnika powinna być na tyle duża by za jednym użyciem dostarczyć wszystkim mieszkańcom potrzebną ilość ciepłej wody. By dokładnie to wyliczyć powiela się liczbę użytkowników na trwale zamieszkujących przez 35l na osobę ? gdy używamy prysznica lub przez 50l na człowieka gdy faworyzujemy ablucje w hydro-wannie. Im pojemniejszy zbiornik tym szczelniejszą powinien posiadać izolację. Ówcześnie produkowane są bufory w dodatkowej osłonie co tłumi ubytek temperatury. Przy jego doborze nie należy ?oszczędzać?. Obiegowe informacje o kosztowności użytkowania z pojemniejszego zbiornika nie potwierdza się w szczegółowych obliczeniach. Mamy natomiast zapewnienie najwyższego luksusu ciepłej wody użytkowej dla wszystkich domowników, większą żywotność zasobnika z powodu na rzadsze osadzanie się osadu a co ważne bezpieczeństwo dla dzieci w zabezpieczeniu przed poparzeniem.

W wypadku wykorzystywania kolektorów słonecznych lub innego, opcjonalnego urządzeniado podgrzewania bufora powinno się zamontować typu z dwoma wężownicami.