Opublikowano

Kategoria szczelności gniazda

Kategoria przeciwwybuchowa urządzeń elektrycznych stopień ochrony IP.
Uszczelnienia montowane do gniazdek i innych utensyliów elektrycznych dają dużą ochronę i najwyższe gwarancje przed przedostaniem się deszczu, zawilgocenia, także ciał stałych nawet o najdrobniejszych cząsteczkach.
Szczelność wyłącznika ma istotny wpływ na takie aspekty funkcjonowania jak trwałość urządzenia i bezpieczeństwo. Typując osprzęt do instalacji należy mieć wiedzę, w której grupie szczelności zrobione są poszczególne przedmioty. Zapylenie i zabrudzenia mają możliwość powodować mechaniczne blokowanie napędów, elementów stycznych, gniazdek, a wilgoć ? korozje podzespołów metalowych oraz kabli i drutów. Przywołane faktory z zewnątrz nie tylko nadmiernie obniżają jakość urządzeń elektrycznych, ale też pewność ich wykorzystania.
Opis odporności sprzętu określana jest symbolem IP (International Protection) oznaczającym klasę ochrony. Kod IP to zunifikowany układ opisów klas ochrony przed penetracją elementów z zewnątrz oferowanej przez powłoki zewnętrzne sprzętów. Składa się ze symbolu liter oraz dwóch cyfr. Początkowa wskazuje na wytrzymałość na wnikanie ciał stałych, a druga wytrzymałość na przedostawanie się wody. Wartości każdej z nich opisane są na skali od 0 do 8 ? od braku szczelności do najwyższej ochrony przed dostawaniem się ciał stałych lub wody nawet przy długotrwałym zanurzeniu. By zobrazować: gniazdo elektryczne Domo Plus ma stopień ochrony IP o wartości 66. Znaczy to, że jest wyjątkowo wytrzymałe na przedostawanie się brudu o najmniejszych cząsteczkach (6) oraz na strumień wody wylewanej silną wiązką lub masę z dowolnego kierunku (6).
Dopełniającym parametrem wskazującym klasę ochrony sprzętów elektrycznych jest klasa IK, która opisuje wytrzymałość mechaniczną. Dla narzędzi funkcjonujących w strefach zagrożonych wybuchem stosuje się przyrządy z certyfikatem przeciwwybuchowym.