Opublikowano

Ogrzewanie rury przeciwpożarowej przewodem grzewczym

W budynkach przemysłowych gdzie założona jest rura hydrantowa, w wielu przypadkach pewne jej odcinki poprowadzone są w miejscach nieogrzewanych, a przez to są narażone na zamarzanie. Podobna sprawa dotyczy instalacji wodno-kanalizacyjnych.
W powyższych sytuacjach instaluje się samoregulujące kable grzejne i regulatory które zabezpieczają rurociąg przed mrozem. Kompletacja takiego systemu jest mało skomplikowana.
Musisz zamówić: samoregulujące przewody grzejne ? samoregulacja zabezpiecza przewody przed przepaleniem gdy np. na kolanku przewód się nakłada ,termostat z sondą, taśma montażowa do mocowania kabla, metalizowana taśma z klejem do naklejenia na kabel, przepusty pod izolację, puszki elektryczne.
Najważniejszą sprawą jest obliczenie granicznej mocy kabla grzewczego. Ale o tym w następnym poradniku.