Opublikowano

Kable grzewcze do dachów i rynien

Przewód grzejny VCDR to elektryczny przewód stosowany do montowania na krawędzi dachów, w rynnach oraz rurach spustowych. Stosowany prawidłowo przeciwdziała zamarzaniu wody w korytach i rurach dachowych, tym samym przeciwdziałając uszkodzeniom systemu, zbieraniu się śniegu i lodu, tworzeniu się sopli i powstawaniu zacieków na fasadach budynków.
Kable grzewcze VCDR są wykonywane w gotowych odcinkach długości od 9m do 175m. Są to przewody zasilane z jednej strony, nie trzeba ich ciąć i izolować, zakończone są przewodem zimnym. Jest wystarczające, by nitkę kabla ułożyć w punkcie montażu i włączyć go do prądu 230V puszki, gniazdka ? po dorobieniu wtyczki, lub regulatora.
By system kabli grzejnych był skuteczny i sprawny, należy dobrze dobrać ilość kabli i moc instalowanego przewodu uwzględniając usytuowanie budynku w danej strefie klimatycznej. Dobór opiera się o tabelę oferowaną przez producenta obejmującą dane o miejscu montażu, strefie klimatycznej i odpowiadających temu długości przewodów.