Opublikowano

Nauka dla odpornych, albo co to są przewody grzewcze?

Kiedyś już producent Elektra, wdrożyła na rynek zbytu rozwiązań grzewczych kable do ogrzewania ,a także odmrażania. Krótko rzecz ujmując taki przewód grzewczy, to rodzaj przewodu oporowego o stałej mocy grzewczej umieszczonego w ochronnej powłoce, izolowanego i ekranowanego. Na skutek podłączenia do prądu, wywiązuje się w nim konwersja energii elektrycznej w ciepło, które następnie oddawane będzie do otoczenia. Przewód prócz tego ma odcinek zimny inaczej zasilający. Właśnie z racji na swoją budowę, przewody grzejne dzielą się na jednostronnie zasilane z przewodem o dwóch żyłach. One są zasilane wyłącznie na jednym końcu kabla grzejnego. Trzeba mieć na względzie, że takich gotowych przewodów, nie należy przycinać ani łączyć na styku czy w szeregu. Wyjątkiem od reguły będą kable samoregulujące, o zasilaniu dwustronnym. To przewody grzewcze w których jednożyłowy kabel grzewczy, ma na obu swoich końcach, przewody zasilające. Podłącza się je do prądu z jednego i drugiego końca kabla ułożonego w pętlę. Zaletą owego rozwiązania będzie stosunkowo mała średnica kabla. Taki przewód grzejny zmienia indywidualny wydatek ciepła zależne od temperatury otoczenia. Wielkość oddawanego przez niego ciepła, rośnie równocześnie ze spadkiem temperatury. Co istotne utrzymuje on prawidłową temperaturę na pełnej rozciągłości. Wykluczając tym samym zagrożenie przegrzania ,a także przepalenia kabli w punktach wzajemnego stykania oraz skrzyżowania. Własności technologiczne obu modeli kabli grzewczych, określają ich właściwe użycie, o czym napiszemy dopiero w kolejnej części.