Opublikowano Dodaj komentarz

Jak funkcjonuje pompa ciepła?

Pompy ciepła to urządzenia, jakie pozwalają na wykorzystanie otaczającej nas energii cieplnej do celów grzewczych. Ich instalacja jest dość kosztogenna, ale wyłożone koszty powinny szybko się zwrócić. Pompy ciepła są w kręgu najmniej kosztownych w użytkowaniu instalacji co i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła zagospodarowuje energię słoneczną w niskiej temperaturze i geotermalną zakumulowaną w ziemi i wodach podziemnych (dolne źródło ciepła), a później przekazuje energię cieplną o wysokiej temperaturze, podgrzanej nawet do 60 stopni C do układu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (górne źródło ciepła). Tym chłodniejszym źródłem, nazywanym dolnym, z którego jest zabierane ciepło, może być ziemia, woda, jak również powietrze. Źródłem górnym, do którego ciepło jest doprowadzane, jest ogrzewana przez pompę woda (rzadziej powietrze), które cyrkuluje w układzie grzewczym. Na pompę ciepła składają się cztery podstawowe detale: wymiennik do otrzymywania energii cieplnej ze środowiska, sprężarka, wymiennik do przekazywania energii cieplnej do instalacji a także zawór rozprężny. Poszczególne wymienione detale stwarzają szczelnie odizolowany układ, napełniony cieczą, jaką przekazuje energię cieplną. Ciecz ta to element chłodzący o zaniżonej temperaturze wyparowywania. Z uwagi na tę właściwość może on przeobrazić się w parę wodną nawet przy niskiej temperaturze środowiska, np. w okresie zimowym. Niskotemperaturowe ciepło z gruntu czy wody transportowane jest przez parownik do pompy wypełnionej specjalnym płynem, jaki przemienia się w gaz. Ogrzany gaz spręża sprężarka pompy, znacznie podwyższając jego temperaturę. W skraplaczu zachodzi oddanie ciepła wodzie, jaka wypełnia grzejniki, a ochłodzony roztwór przepływa przez zawór rozprężny, zawraca do parownika i cały cykl rozpoczyna się od początku. Z przytoczonego opisu wynika, że pompa ciepła to najbardziej dogodne wyjście, najbardziej opłacalne i ekologiczne. Wykazuje najmniejsze straty użytkowania i ewentualnych zabiegów serwisowych, w rozrachunku pomija się koszty budowy układu kominowego lub przyłącza gazowego oraz opłat stałych z tym powiązanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *