Opublikowano Dodaj komentarz

Zawory c.o.. Gdzie je instalujemy i jakie pełnią funkcje.

Przepustnice centralnego ogrzewania w instalacji pełnią jedne z ważniejszych funkcji. Podstawowym zadaniem jest zapewnienie pewności i oszczędnej eksploatacji. Mają także usprawniać i wspierać funkcjonowanie osprzętu z c.o.. Niełatwo jest je podzielić wyłącznie ze względu na zadanie, bo przeważnie pełnią ich kilka. Zawory grzejnikowe zaledwie parę lat wstecz stosowano wyłącznie grzybkowe. Dzięki ich działaniu dało się ręcznie sterować krążeniem ciepłej wody. Dziś stosuje się zawór termostatyczny, odcinający i odpowietrzający. Zawór termostatyczny składa się z zaworu (wkładki termostatycznej) zawierającej składnik nastawczy i głowicy termostatycznej (czynnik reagujący). W termostacie jest czynnik regulacyjny (gaz, ciało płynne czy wosk) wywołujący położenie nacisku elementu popychającego trzpień zaworu. Zamontowanie zaworu powrotnego pozwala na demontaż kaloryfera lub wypróżnienie jego bez nakazu spuszczania wody z całej instalacji. Obecnie standardem stało się wyposażenie każdego zbywanego grzejnika w manualnie sterowany zawór pozbawiający powietrza. Zawory zapewniające bezpieczeństwo jak same określenie daje do zrozumienia pełnią funkcję zabezpieczenia aparatów w instalacji c.o. przed przewyższeniem krytycznego naporu. Jest to jeden z ważniejszych przepustnic w instalacji c.o.. By poprawnie funkcjonował powinny być zrealizowane poniżej wymienione wymogi:

– montaż bezpośrednio na źródle wytwarzania ciepła lub w jego bezpośredniej okolicy

– wskazanie strzałki z korpusu zaworu powinno być spójne z kierunkiem przepływu czynnika grzewczego

– nie montujemy żadnej armatury na przewodzie łączącym zaworek z instalacją c.o.

– średnica rur i zaworów winny być takie same.

– nie rzadziej niż co rok dokonujemy kontroli zaworku.

Do owej grupy zaliczają się także zawory zwrotne lub różnicowe, które w schematach przepływu pozowanego gwarantują prawidłowy tor obiegu czynnika.W układach c.o. stosuje się także zawory miksujące (trójdrogowe, czterodrogowe), które mieszają element grzejny zaczerpywany z zasilana i powrotu w sieciach systemu c.o. i ciepłej wody. Zawory kulowe odcinające montowane przed i za urządzeniem typu pompa, filtr, zawór zwrotny. Zawory odpowietrzające całą instalację (składające się z zaworu spustowego i odpowietrznika) instalowane w najwyżej znajdującym się miejscu układu grzewczego.Różnorodność funkcji i rodzai zaworków powoduje, że nasze lokalne układy grzewcze pracują pewnie i wydajnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *