Opublikowano

Wtyczki Atex – specjalne urządzenia do obszarów z groźbą wybuchu.

Projektując instalację elektryczną należy zastanowić się nad paroma rzeczami. Pierwszą i podstawową jest w którym miejscu będzie wskazana instalacja elektryczna pracować. Bowiem wybór właściwych wyłączników, gniazdek czy wtyczek jest tym bardziej znaczący im odmienne są realia funkcjonowania tych przyrządów. Dla przykładu myjnia samochodowa. Tu niezbędne jest zainstalowanie wyłączników należytej klasy szczelność IP 66. Przyrządy te zagwarantują odpowiednie i najważniejsze komfortowe działanie w warunkach o zwiększonej możliwości kontaktu z cieczą lub ścisłym zetknięciu z płynem. Odmienne warunki zachodzą w takich lokalizacjach jak lakiernie, PKN, Statoil, magazyny butli gazowych. W tych lokalizacjach występuje kontakt z tworzywami łatwopalnymi. Występują wyziewy, substancje gazowe i pyły z bardzo dużym prawdopodobieństwem pożaru. Dlatego wymagane jest zamontowanie akcesorium elektrycznych z gwarancją ATEX.Określenie akcesoriów elektrycznych Atex to nic innego jak miano wydanej przez Unię Europejską zalecenia określające wymogi które jest zmuszony spełnić wszelki produkt wskazany do zastosowania w obszarach o wysokim niebezpieczeństwie. W uzależnieniu od sposobu zagrożenia stosuje się różne oznaczenia obszarów zagrożenia.Dla przykładu opis ATEX EX II 2D określa akcesoria przeznaczone do pracy w strefie o wysokim prawdopodobieństwie wybuchu kurzy palnych. Natomiast ATEX EX II 2GD oznacza zdolność funkcjonowania aparatów w strefie z niebezpieczeństwem wybuchu gazów, cieczy i ich wyziewów oraz zapyleń palnych. W ofercie wysyłkowego sklepu 300energia.com da się nabyć wyłączniki do w/w stref.Należy pamiętać o tym na poziomie planowania, gdyż pominięcie tak kluczowego czynnika wiąże się z odmową odbioru technicznego inwestycji, ponad planowanymi wydatkami, a co najważniejsze z bezpieczeństwem pracy .