Opublikowano

Panele fotowoltaiczne i ogrzewanie Inowrocław

Panele fotowoltaiczne zamontowane na budynku odpowiedniej wielkości dzięki umowie z dostawcą energii elektrycznej to nowoczesny sposób na ogrzewanie domu w sezonie zimowym. Cała sztuka polega na odpowiednim dobraniu mocy ogrzewania na prąd do mocy fotowoltaki oraz ocieplenia budynku w regionie Bydgoszczy. Błędne podejście to złe oszacowanie potrzeb energetycznych budynku. Właściwe wyznaczenie dla budynków już zamieszkałych jest realizowane na bazie kwot wydatkowanych na zakup nośnika energii np. węgla na cele centralnego ogrzewania. Podobnie zresztą firmy oferujące panele fotowoltaiczne obliczają wielkość fotowoltaiki na podstawie rachunków za prąd. W odróżnieniu, od zużycia energii elektrycznej, ilość paliwa zużytego na cele grzewcze zależy w największym stopniu od sezonu grzewczego. Ostatnia dekada sezony grzewcze to wyjątkowo łagodne zimy i szacując zużycie paliwa najlepiej brać średnią z kilku lat z pewnym zapasem. Uwzględniając efektywność spalania, można obliczyć ilość potrzebnej energii elektrycznej na cele ogrzewania. W przypadku paneli fotowltaicznych montowanych do nowego domu zadanie jest mniej skomplikowane, ponieważ projektu budowlany zawiera informacje o zapotrzebowaniu energetycznym domu. Następna kwestia to podgrzewanie ciepłej wody. Latem większość energii elektrycznej wytwarzanej przez panele słoneczne przesyłana jest do sieci dystrybucyjnej. Instalacje ciepłej wody użytkowej należy tak zaplanować, by energię z fotowoltaiki gdy świeci Słońce skierować do podgrzewacza wody, co poprawi bilans energetyczny w ramach naszej umowy z prosumenckiej.