Opublikowano Dodaj komentarz

Włączniki z normą Atex – specjalistyczne urządzenia do stref zagrożonych wybuchem.

Projektując instalację elektryczną należy zastanowić się nad kilkoma aspektami. Pierwszą i najważniejsza jest w którym miejscu będzie wskazana instalacja pracować. Albowiem dobór dedykowanych wyłączników, gniazdek czy wtyczek jest tym bardziej ważny im odmienne są okoliczności funkcjonowania tych urządzeń. Dla przykładu myjnia samochodowa. W tym miejscu niezbędne jest zainstalowanie urządzeń właściwej klasy wodoodporności IP 66. Aparaty te zagwarantują właściwe i przede wszystkim komfortowe działanie w otoczeniu o podwyższonej wilgotności lub ścisłym kontakcie z cieczą. Inne ograniczenia funkcjonują w takich lokalizacjach jak farbiarnie, PKN, Statoil, składziki wózków widłowych. W tych lokalizacjach występuje bezpośredni kontakt z materiałami łatwopalnymi. Występują wyziewy, substancje gazowe i pyły z bardzo dużym prawdopodobieństwem wybuchu. Dlatego niezbędne jest zainstalowanie akcesorium na prąd z zabezpieczeniem ATEX.Sformułowanie instalacji elektrycznej Atex to wyłącznie miano wydanej przez Unię Europejską zalecenia definiujące wymagania jakie jest zmuszony dopełnić każdy towar przeznaczony do zastosowania w strefach o wysokim niebezpieczeństwie. W uzależnieniu od typu zagrożenia praktykuje się różne oznaczenia stref.Dla przykładu określenie ATEX EX II 2D oznacza akcesoria przystosowane do funkcjonowania w strefie zagrożenia wybuchem kurzy palnych. Zaś ATEX EX II 2GD określa zdolność pracy urządzeń w obszarze zagrożenia wybuchem substancji gazowych, cieczy i pochodzących od nich gazów oraz pyłów łatwopalnych. W asortymencie internetowego sklepu 300energia.com da się nabyć włączniki do w/w obszarów.Opłaca się pamiętać o tym aspekcie na etapie projektowania, gdyż pominięcie tak kluczowego czynnika wiąże się z odmową odbioru technicznego lokalu, dodatkowymi kosztami, a co najważniejsze z bezpieczeństwem pracy .