Opublikowano

Jak spożytkować nadwyżkę z fotowoltaiki

Wyjściem z opresji jest doposażenie budynku w urządzenia elektryczne, które będą mogły tą dodatkową energię z fotowoltaikizużyć np. na podgrzewanie wody, ogrzewanie lub obniżenie temperatury w domu, zastępując całkowicie lub częściowo posiadane już urządzenia. Moc większości instalacji fotowoltaicznych montowanych na dachu domu może mieć 10kWp. Taka właśnie instalacja w przypadku typowej rodziny zużywającej energię do celów oświetlenia i zasilania urządzeń RTV iAGD może być nawet dwu, lub trzykrotnie zbyt wielka.

Przykładowe wartości nadwyżki energii oraz sposoby jej wykorzystania:

Nadwyżka 2000 kWh:

– pozwala na ogrzewanie wody użytkowej wyłącznie prądem dla cztero osobowej rodziny przez cały rok.

Można to zrobić na kilka sposobów:

– dołożyć dodatkowe grzałki elektrycznej do zasobnika ciepłej wody użytkowej,

– zakup bojlera elektrycznego lub stosowanie podgrzewaczy przepływowych elektrycznych.

Taką ilość energii można także zużyć na:

– ogrzewanie pomieszczeń grzejnikiem na energię elektryczną dla kubatur od 20 do 40m2

– uzyskanie ciepłej podłogi za pomocą mat grzewczych dla budynku o powierzchni 70 do 150m2

– trzecią opcją jest wykorzystanie klimatyzatorów na 100m2 do schłodzenia budynku w okresie upałów

Nadwyżka 4000 kWh: można ją zużyć na cele ogrzania budynku:

– dogrzać dwa razy większą powierzchnię elektrycznymi grzejnikami niż w podanym przykładzie lub rozdzielić nadwyżkę na potrzeby ogrzania pomieszczeń i podgrzewania wody użytkowej

– ciekawym rozwiązaniem problemu jest również zamontowanie klimatyzatorów z funkcją grzania; natomiast w czasie wysokich temperatur ochłodzą budynek, a w okresie wiosennym i jesieni spokojnie poradzą sobie z ogrzaniem budynku wybudowanego nawet kilkanaście lat temu o kubaturze powyżej 100m2.

Nadwyżka 6000kWh to spora ilość energii i można ją wykorzystać:

– instalując elektryczny piec do już działającej instalacji grzejnikowej z piecem na gaz, na olej lub stałopalnym – pozwoli to na ogrzanie pomieszczeń domu w okresach wiosennych i jesieni.

– inwestując pieniądze w gruntową lub powietrzną pompę ciepła pod obostrzeniem, że w domu mamy zamontowane wodne ogrzewanie podłogowe; w takiej sytuacji instalacja fotowoltaiczna omocy 9-10kWp pozwoli dostarczyć energii do ogrzania domu opowierzchni od 100 do 200m2 przez cały sezon grzewczy.