Opublikowano Dodaj komentarz

Dotacje do ekologicznych źródeł ogrzewania

Smog to efekt polegający na powstaniu zapylenia powietrza wskutek działalności człowieka oraz występowania niewłaściwych zjawisk pogodowych takich jak mgła oraz brak wiatru. Wszystkie te czynniki oddziałują bardzo źle na zdrowie ludzi. Chcąc zmniejszyć ilość zanieczyszczeń w powietrzu, władze wielkich aglomeracji wdrożyły narzędzia służące wspieraniu wykorzystywania alternatywnych źródeł pozyskania energii. W związku z zagrożeniem smogowym w czasie miesięcy zimowych Zarząd Woj. Śląskiego wprowadził uchwałę mającą na celu dopłatę do wymiany starego pieca na węgiel na nowy, bardziej czyste źródło ogrzewania. Program dotyczy osób fizycznych zamieszkałych w granicach województwa, które są posiadaczami budynków jednorodzinnych. Refundacja obejmuje instalację systemu grzewczego ze współudziałem odnawialnych źródeł pozyskiwania c.w.u. t.j. pompa ciepła lub kolektory solarne. Maksymalna wysokość dopłaty to 25 procent kosztów i dotyczy instalacji z udziałem kotłów gazowych, olejowych, na prąd, kotłów na paliwo stałe z podajnikiem kategorii 5 oraz pomp ciepła. Prośbę o refundację należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach.