Dotacje do ekologicznych źródeł ogrzewania

Smog to efekt polegający na powstaniu zapylenia powietrza wskutek działalności człowieka oraz występowania niewłaściwych zjawisk pogodowych takich jak mgła oraz brak wiatru. Wszystkie te czynniki oddziałują bardzo źle na zdrowie ludzi. Chcąc zmniejszyć ilość zanieczyszczeń w powietrzu, władze wielkich aglomeracji wdrożyły narzędzia służące wspieraniu wykorzystywania alternatywnych źródeł pozyskania energii. W związku z zagrożeniem smogowym w […]