Dotacje do innowacyjnych źródeł ogrzewania

Ostatnia, zimna pogoda oraz brak wiatru przyczyniły się do zwiększenia nagromadzenia zatrucia powietrza w wielu dużych aglomeracjach miejskich Polski. Mieszkańcy bali się wybywać z mieszkań. dzieci nie wychodziły na dwór. Osoby starsze nie wychodziły na przechadzki. Domy opuszczać można było zaopatrzonym w maski. Wtedy głośno zrobiło się w Polsce o zjawisku zanieczyszczenia powietrza w miastach […]