Opublikowano

Fotowoltaika co musisz wiedzieć jako Prosument

Słowo Prosument to zestawienie słów producent oraz konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii elektrycznej który tym samym ją produkuje i przekazuje nadwyżki do elektrowni.

Kilka lat wstecz instalacje fotowoltaiczne były kompletnie nieopłacalne dla przeciętnego konsumenta. Barierą była nie tylko cena, ale również kłopot z magazynowaniem nadwyżki. Koszt zakupu i utrzymania zestawu akumulatorów nawet dzisiaj jest akceptowalny tylko dla osób, które nie mają w ogóle dostępu do sieci energetycznej lub cierpią na systematyczne przerwy w dostawach prądu z sieci.

Wspomniana umowa prosumęcka między posiadaczem domowej instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii elektrycznej, umożliwia przekazanie nadwyżek do sieci z możliwością odebrania jej później. Istotne: sieć energetyczna nie potrafi magazynować energii. Taka nadwyżka przekazanej do sieci zostaje natychmiastowo zużyta przez iinnych odbiorców energii. Prosument w okresie późniejszym może odzyskać energię wyprodukowaną przez elektrownię, turbinę wiatrową lub wodną.

Aby ułatwić rozliczanie, w umowach prosumęckich ma się opcję odebrać:

– do 80% oddanej nadwyżki dla instalacji do 10kWp

– do 70% przekazanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Zwykle umowa z operatorem sieci wyznacza, w jakim okresie czasu przekazana nadwyżka może zostać z powrotem odebrana. Jeżeli nadwyżka energii nie zostanie odebrana, to przepada. Właśnie dlatego tak ważme jest umiejętne dobranie mocy instalacji fotowoltaicznej do naszego indywidualnego zapotrzebowania. Oczywisty jest fakt, że aby umowa z operatorem mogla być w ogóle rozliczona potrzebna jest zamiana liczników na te dwukierunkowe