Dobieranie rezerwuaru wody do kotła CO

Podczas kompletowania domowej kotłowni należy uwzględnić ilość osób, jakie będą korzystały z ciepłej wody i dobiera się taką pojemność zbiornika, by przypadało circa 35-50 litrów na domownika. W odniesieniu do zasobnika słonecznego pojemność ta powinna być przynajmniej dwa razy większa. W domu chodzi przecież o otrzymanie komfortu ciepłej wody przy małych kosztach jej uzyskania. Drobniejszy […]