Przewody do zaprawy betonowej

Niska temperatura powietrza komplikuje prace związane z wylewkami zaprawy betonowej. Jest związane to z opóźnionymi reakcjami wiązania spoiwa. Efektem tego mieszanka może nie osiągnąć przewidywanych cech, głównie wytrzymałości. Istnieją właściwe zabezpieczenia przed takimi następstwami. Przez właściwe zasłonięcie przed stratą ciepła oraz ogrzanie betonu następuje eliminacja niekorzystnych skutków działania obniżonych temperatur. Do podgrzewania betonu wykorzystuje się […]