Komin z z tworzywa sztucznego – to nie żart

Istniejące systemy odprowadzające spaliny, oparte na podzespołach ceramicznych, znacząco oddziaływały na cenę systemu. Potrafiły kosztować nawet 5-10 tys. zł. Obecnie wytwarzane gazowe piece kondensacyjne pozwalają nam zaoszczędzić koszty. Spaliny wytwarzane przez najnowocześniejsze kotły uzyskują tak niewielkie temperatury, że możliwe jest zastosowanie instalacji wspartych na rurach z tworzywa sztucznego. Przepływ spalin jest wspomagany poprzez zamontowany w […]

kotły z funkcja kondensacji – z jakiego powodu nie ma możliwości już zakupić urządzenia z komorą otwartą albo zamkniętą?

W końcówce września 2015 roku zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Unii Europejskiej odnoszące się do sprawności produktów energetycznych (ErP Energy Related Products). To kolejny oficjalny etap w celu obniżania ilości energii wykorzystywanej bezcelowo przez domowe urządzenia elektryczne oraz układy ogrzewania. Wprowadzenie wymienionej regulacji pociągnęło za sobą duże zmiany na rynku szczególnie w handlu kotłów, zasobników zewnętrznych, […]