Trochę idei co to znaczy pojęcie krzywa grzewcza?

Dla zademonstrowania ciepła, jego chwilowości w postaci przybierania i spadku, stworzono pojęcie zwane krzywą grzewczą. To to samo co ciepło narysowane linią, które należy doprowadzić do wnętrza tak by trzymać daną zadaną temperaturę. Ta będzie inna uzależniona od tracenia temperatury konkretnej powierzchni, którą trzeba ogrzać. Biorąc pod uwagę warunki jak obniżanie ciepła przez nieizolowane ściany. […]