Ogrzewanie rury przeciwpożarowej przewodem grzewczym

W budynkach przemysłowych gdzie założona jest rura hydrantowa, w wielu przypadkach pewne jej odcinki poprowadzone są w miejscach nieogrzewanych, a przez to są narażone na zamarzanie. Podobna sprawa dotyczy instalacji wodno-kanalizacyjnych. W powyższych sytuacjach instaluje się samoregulujące kable grzejne i regulatory które zabezpieczają rurociąg przed mrozem. Kompletacja takiego systemu jest mało skomplikowana. Musisz zamówić: samoregulujące […]