Opublikowano

Fotowoltaika co musisz wiedzieć jako Prosument

Słowo Prosument to zestawienie słów producent oraz konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii elektrycznej który tym samym ją produkuje i przekazuje nadwyżki do elektrowni.

Kilka lat wstecz instalacje fotowoltaiczne były kompletnie nieopłacalne dla przeciętnego konsumenta. Barierą była nie tylko cena, ale również kłopot z magazynowaniem nadwyżki. Koszt zakupu i utrzymania zestawu akumulatorów nawet dzisiaj jest akceptowalny tylko dla osób, które nie mają w ogóle dostępu do sieci energetycznej lub cierpią na systematyczne przerwy w dostawach prądu z sieci.

Wspomniana umowa prosumęcka między posiadaczem domowej instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii elektrycznej, umożliwia przekazanie nadwyżek do sieci z możliwością odebrania jej później. Istotne: sieć energetyczna nie potrafi magazynować energii. Taka nadwyżka przekazanej do sieci zostaje natychmiastowo zużyta przez iinnych odbiorców energii. Prosument w okresie późniejszym może odzyskać energię wyprodukowaną przez elektrownię, turbinę wiatrową lub wodną.

Aby ułatwić rozliczanie, w umowach prosumęckich ma się opcję odebrać:

– do 80% oddanej nadwyżki dla instalacji do 10kWp

– do 70% przekazanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Zwykle umowa z operatorem sieci wyznacza, w jakim okresie czasu przekazana nadwyżka może zostać z powrotem odebrana. Jeżeli nadwyżka energii nie zostanie odebrana, to przepada. Właśnie dlatego tak ważme jest umiejętne dobranie mocy instalacji fotowoltaicznej do naszego indywidualnego zapotrzebowania. Oczywisty jest fakt, że aby umowa z operatorem mogla być w ogóle rozliczona potrzebna jest zamiana liczników na te dwukierunkowe

Opublikowano

Jak obliczyć moc fotowoltaiki

Pierwszoplanową kwestią przy inwestycji w domowy system fotowoltaiki jest dobranie układu owłaściwej mocy maksymalnej.

Oczywiście parametrem tym jest właśnie moc maksymalna układu opisana wWatach. Wpraktyce przyjmuje się oznaczenie kWp. 1kWp = 1000W

Nadmieniona maksymalna moc fotowoltaiki musi być dopasowana do naszego aktualnego zużycia energii (lub planowanego). Celem jest otrzymanie takiej ilości energii, którą będziemy mogli z łatwością wykorzystać w100%. Energia ta częściowo zostanie spożytkowana na bieżąco, aczęść zostanie przekazana do sieci energetycznej. Zgodnie zumową prosumencką 80% energii oddanej do sieci możemy odebrać później na przykład {jesienią, albo zimą|jesienią, zimą|jesienią izimą). Iwłaśnie otą ilość energii oddanej do sieci musimy się zatroszczyć, tak aby była wykorzystana. Jeżeli jej nie zużyjemy, to tracimy ją, azarabia dystrybutor.

Można znaleść w internecie kalkulator mocy, który pozwala wyznaczyć:

  • pożądaną moc w kWp,
  • wymiar potrzebnej powierzchni dachowej (m2) – południowej części,
  • poniesione koszty,
  • oszacowany czas zwrotu zinwestycji.
Opublikowano

Jak spożytkować nadwyżkę z fotowoltaiki

Wyjściem z opresji jest doposażenie budynku w urządzenia elektryczne, które będą mogły tą dodatkową energię z fotowoltaikizużyć np. na podgrzewanie wody, ogrzewanie lub obniżenie temperatury w domu, zastępując całkowicie lub częściowo posiadane już urządzenia. Moc większości instalacji fotowoltaicznych montowanych na dachu domu może mieć 10kWp. Taka właśnie instalacja w przypadku typowej rodziny zużywającej energię do celów oświetlenia i zasilania urządzeń RTV iAGD może być nawet dwu, lub trzykrotnie zbyt wielka.

Przykładowe wartości nadwyżki energii oraz sposoby jej wykorzystania:

Nadwyżka 2000 kWh:

– pozwala na ogrzewanie wody użytkowej wyłącznie prądem dla cztero osobowej rodziny przez cały rok.

Można to zrobić na kilka sposobów:

– dołożyć dodatkowe grzałki elektrycznej do zasobnika ciepłej wody użytkowej,

– zakup bojlera elektrycznego lub stosowanie podgrzewaczy przepływowych elektrycznych.

Taką ilość energii można także zużyć na:

– ogrzewanie pomieszczeń grzejnikiem na energię elektryczną dla kubatur od 20 do 40m2

– uzyskanie ciepłej podłogi za pomocą mat grzewczych dla budynku o powierzchni 70 do 150m2

– trzecią opcją jest wykorzystanie klimatyzatorów na 100m2 do schłodzenia budynku w okresie upałów

Nadwyżka 4000 kWh: można ją zużyć na cele ogrzania budynku:

– dogrzać dwa razy większą powierzchnię elektrycznymi grzejnikami niż w podanym przykładzie lub rozdzielić nadwyżkę na potrzeby ogrzania pomieszczeń i podgrzewania wody użytkowej

– ciekawym rozwiązaniem problemu jest również zamontowanie klimatyzatorów z funkcją grzania; natomiast w czasie wysokich temperatur ochłodzą budynek, a w okresie wiosennym i jesieni spokojnie poradzą sobie z ogrzaniem budynku wybudowanego nawet kilkanaście lat temu o kubaturze powyżej 100m2.

Nadwyżka 6000kWh to spora ilość energii i można ją wykorzystać:

– instalując elektryczny piec do już działającej instalacji grzejnikowej z piecem na gaz, na olej lub stałopalnym – pozwoli to na ogrzanie pomieszczeń domu w okresach wiosennych i jesieni.

– inwestując pieniądze w gruntową lub powietrzną pompę ciepła pod obostrzeniem, że w domu mamy zamontowane wodne ogrzewanie podłogowe; w takiej sytuacji instalacja fotowoltaiczna omocy 9-10kWp pozwoli dostarczyć energii do ogrzania domu opowierzchni od 100 do 200m2 przez cały sezon grzewczy.